Executives

DirectorsRepresentative Director, President and CEOMasayoshi Harada *
Representative Director, Senior Executive Operating OfficerTakashige Nakajima *
DirectorKosuke Sato
Outside DirectorsKazuhiro Mishina
Kaoru Umino
Torsten Gessner
Clark Graninger
Ako Shimada
Anthony Black
Audit & Supervisory Board MembersAudit & Supervisory Board Members (Standing)Yasuo Utsunomiya
Takeharu Igaki
Outside Audit & Supervisory Board MembersTatsuo Ikeda
Yoshiyuki Yamasaki
Operating Officers
President and CEOMasayoshi Harada *
Senior Executive Operating OfficersTakashige Nakajima *
Kosuke Sato *
Masashi Tsuchihata 
Kenji Tomooka 
Hiroshi Maruyama
Executive Operating OfficersAsami Araki
Ikuo Masuda
Shiro Adachi
Hiroki Tokuami
Yusuke Uchiyama
Kazuhiro Shiode
Kenichi Sugiyama
William Wong Meng Kwong
Shigeo Nishimura
Operating OfficersYoshitaka Nakao
Kenta Fujino
Hidehito Wakabayashi
Nobuo Fukamatsu
Yuji Yoneda
Akira Izaki
Yasuyuki Kawachi
Haruaki Mukai
Michinari Fukamoto
*Concurrently serving as a director(As of April 1, 2024)